Patiënten die in het ziekenhuis naar muziek luisteren, zijn na een operatie minder angstig en ervaren minder pijn. Daardoor hebben ze beduidend minder pijnmedicatie nodig. Dat blijkt uit een meta-analyse van 72 onderzoeken, waarbij in totaal bijna zevenduizend patiënten waren betrokken. Het effect was iets, maar niet veel, groter wanneer mensen hun eigen muziek mochten kiezen. Muziek verkortte het ziekenhuisverblijf overigens niet.

Music as an aid for postoperative recovery in adults, The Lancet, oktober 2015