Mensen worden gelukkig van zon. Grootschalig Duits onderzoek toonde dat ook aan. Op uitzonderlijk zonnige dagen waren de ondervraagden gemiddeld beduidend meer tevreden met hun leven dan op dagen met ‘gewoon’ weer.

Geen betere tijd dus dan de zomer, zou je zeggen. Toch komt zomerleed onverwacht vaak voor. Daarvoor bestaan diverse cijferbewijzen. Zo bleek een paar jaar geleden uit onderzoek onder vijfhonderd Nederlandse pubers en hun moeders dat meer dan een kwart van de jongeren en 12 procent van hun moeders tot de zomerhaters behoorden; ze gaven aan bozig, angstig en ongelukkig te worden van veel zon en hitte.

Log in om verder te lezen.