Spaanse onderzoekers vermoedden een verband tussen die twee factoren en besloten hun patiënten te screenen op ADHD. Bingo! Van de 158 onderzochte CVS’ers bleek liefst 30 procent met terugwerkende kracht in aanmerking te komen voor de diagnose ‘ADHD als kind’; 21 procent voldeed ook als volwassene nog aan de criteria.

In de meeste gevallen ging het gelukkig om een milde vorm van ADHD, maar toch: het zijn veel hogere percentages dan onder de doorsneebevolking (5 procent van de kinderen, 3 procent van de volwassenen). Bovendien stelden de onderzoekers vast dat CVS-patiënten met ADHD er ernstiger aan toe waren: ze scoorden hoger op angst, depressie en zelfmoordgedachten.

Het lijkt er dus op dat ADHD het risico op CVS vergroot. Waarom? De onderzoekers opperen diverse mogelijke verklaringen, waaronder het feit dat ADHD voor een kind veel stress betekent. Maar hoe het verband ook ligt, ze zien er nieuwe behandelmogelijkheden in: ADHD-medicatie! Uit eerder onderzoek was al gebleken dat CVS-patiënten daar soms

goed op reageren. De onderzoekers denken nu dat het in die gevallen ging om CVS-patiënten met onderliggende ADHD-klachten.

Attention-deficit hyperactivity disorder in chronic fatigue syndrome patient, Psychiatry Research, december 2012