Hij destilleerde vijftien fundamentele behoeften of drijfveren, die volgens hem universeel zijn en aan de basis liggen van ons gedrag. Wel kunnen individuen verschillen in de mate waarin ze waarde hechten aan elke behoefte. Hij geeft het voorbeeld van seks: ‘Seks mag dan voor iedereen een basisbehoefte zijn, maar het is niet voor iedereen even bepalend voor z’n gedrag. Sommige mensen groeperen hun hele leven rond seks, terwijl anderen heel weinig moeite doen om het te verkrijgen. En zo is het met elke behoefte.’ De vijftien drijfveren die uit zijn onderzoek naar voren komen zijn: eten, leren, aanpassen aan heersende gedragscodes, angst voor sociale afwijzing, seks, lichamelijke activiteit, orde in het dagelijks leven, onafhankelijkheid, wraak, sociaal contact, tijd doorbrengen met familie, sociaal prestige, het vermijden van pijn en angst, burgerschap, en macht.

(Psychological Assessment, vol. 10, 1998)

Bout, J. van den, P.A. Boelen & J. de Keijser (1998) Behandelingsstrategieën bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum