Er zijn gebeurtenissen in het leven die indruk maken. Iemand zei iets wat je altijd hebt onthouden. Of er diende zich opeens een inzicht aan dat bepalend werd voor je wereldbeeld. Zulke momenten leiden tot een besef, nieuwsgierigheid of motivatie. Het kunnen goede gebeurtenissen zijn, maar ook minder goede, kwetsende en zelfs levensbedreigende.

Ook je keuzes hebben een basis gelegd voor je ontwikkeling. De keuze voor een studie of werk, relatie of single-bestaan, een verhuizing, een reis. Ten slotte zijn er centrale figuren in je leven: mensen die je hebben gevormd, die veel invloed hebben gehad op je zelfbeeld, je ontwikkeling en je ideeën over de wereld.

Volgens tv-psycholoog Phillip McGraw, ofwel Dr. Phil, kan de basis van ieders leven worden teruggevoerd tot tien doorslaggevende momenten, zeven cruciale keuzes en vijf centrale figuren. Al lijken die getallen misschien wat willekeurig, probeer je leven eens op deze manier te bekijken. Wat zijn jouw doorslaggevende momenten en cruciale keuzes geweest, en wie de centrale personen?
Zet ze op een lijstje en bedenk op welke manier zij van invloed zijn geweest op je zelfbeeld, ontwikkeling en wereldbeeld, zowel positief als negatief.

Maak een lijstje met:

  • Mijn 10 doorslaggevende momenten
  • Mijn 7 cruciale keuzes
  • De 5 centrale personen in mijn leven
  • Mijn 10 doorslaggevende momenten

Deze oefening komt uit het werkboek ‘Ontdek je talent’ van Psychologie Magazine. Hierin ontdek je met oefeningen en opdrachten in dit werkboek waar je goed in bent – of welke kwaliteiten je makkelijk kunt ontwikkelen.’