Sinds m’n chemo vergeet ik alles en kan ik me niet meer concentreren’: vrouwen met borstkanker worstelen vaak met wat in het Engels een chemo brain wordt genoemd. Nieuw onderzoek laat echter zien dat eenderde van de vrouwen die chemotherapie hebben gehad, al vóór de behandeling soms wat moeite heeft met het vinden van de juiste woorden, met concentratie en met de fijne motoriek. De invloed van de chemotherapie wordt dus overschat; blijkbaar heeft de kanker zelf ook gevolgen voor het functioneren van het brein.

Mensen met kanker hoeven echter niet te vrezen voor algehele hersenaftakeling: er is wel verschil met gezonde mensen, maar die verschillen zijn heel erg klein.

Iwww3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/109083872/

ABSTRACT