Finse psychologen plaatsen nu kanttekeningen bij dit clichébeeld. Ze ondervroegen ruim achtduizend jongvolwassenen en stelden vast dat homo’s inderdaad minder blij zijn met hun lijf en vaker eetstoornissen hebben dan heteromannen. Maar, verrassing: hetzelfde gold voor lesbo’s. Die bleken vaker ontevreden over hun uiterlijk dan heterovrouwen, en vertoonden vaker eetstoornissen.
Kennelijk hebben lesbo’s zich het slankheidsideaal net zo sterk eigen gemaakt als heterovrouwen, concluderen de onderzoekers. En kennelijk is er een verband tussen de stress van het behoren tot een seksuele minderheid en het ontwikkelen van een eetstoornis.

Hoera! We bestaan 40 jaar

En dat vieren we met winacties en gratis downloads, 40 dagen lang. Feest je mee?

Ja, ik feest mee
Body dissatisfaction and disordered eating in androphilic and gynephilic men and women, Personality and Individual Differences, 2017, vol. 117