Finse psychologen plaatsen nu kanttekeningen bij dit clichébeeld. Ze ondervroegen ruim achtduizend jongvolwassenen en stelden vast dat homo’s inderdaad minder blij zijn met hun lijf en vaker eetstoornissen hebben dan heteromannen. Maar, verrassing: hetzelfde gold voor lesbo’s. Die bleken vaker ontevreden over hun uiterlijk dan heterovrouwen, en vertoonden vaker eetstoornissen.
Kennelijk hebben lesbo’s zich het slankheidsideaal net zo sterk eigen gemaakt als heterovrouwen, concluderen de onderzoekers. En kennelijk is er een verband tussen de stress van het behoren tot een seksuele minderheid en het ontwikkelen van een eetstoornis.

Body dissatisfaction and disordered eating in androphilic and gynephilic men and women, Personality and Individual Differences, 2017, vol. 117