Antwoord van Jolet
Ai, dit is heel moeilijk. U heeft zorgen over de gezondheid van uw dochter, maar tegelijk moet zij zélf leren haar beheersing te vergroten. Bedenk dat belonen van goed gedrag hiervoor effectiever is dan bestraffen en controleren. Geef uw dochter een compliment elke keer dat ze zich houdt aan de regels die u hebt afgesproken. Merk ook op hoe goed ze haar best doet. Probeer niet boos te ¬reageren op onterecht snoepgedrag. Leef wel met haar mee, want het is jammer als het misgaat. U kunt haar bovendien helpen haar zelfbeheersing te ontwikkelen door die ook op andere terreinen te belonen.
Een belangrijke basis voor zelfbeheersing is zelfvertrouwen. Geef uw dochter daarom ruim de kans om te laten zien wat ze kan – of het nu gaat om huiswerk, hobby’s, helpen in huis of de omgang met vriendinnen. Misschien kunt u haar ook nog helpen te begrijpen of het snoepen misschien een psychologische betekenis heeft, zoals het oplossen van eenzaamheid, onzekerheid, angst of frustratie. Als ze echt gaat puberen, zal ze dit misschien liever uitzoeken met een ander – een geliefde tante, de huisarts of een psycholoog – dan met haar moeder. Trek het u niet aan. Uw invloed is beperkt. U bent een fantastische moeder als u haar uw vertrouwen kunt geven, zodat ze zelf haar gewicht in de gaten kan houden. En natuurlijk gaat dat met vallen en opstaan, dat hoort er nu eenmaal bij. Het motto is dan: gewoon weer doorgaan.

Gepubliceerd in Psychologie Magazine, zomer 2006