Welk bijschrift vindt u het leukst?

1: ‘Mannen evolueren gewoon niet.’

2: ‘We leven niet eens in hetzelfde tijdperk, Carl. Vaarwel.’

Volgens een Amerikaans lezerspanel is tekst 1 de winnaar. Die is geschreven door een man. En dat is geen toeval. Mannen zíjn gewoon geestiger dan vrouwen.

Althans, dat concluderen Californische psychologen uit een onderzoek waarin proefpersonen werd gevraagd bijschriften te verzinnen bij cartoons uit The New York Times. De tekstjes werden vervolgens beoordeeld door een gemengd lezerspanel. Zowel de mannen als de vrouwen in dat panel vonden de bijschriften van mannen stelselmatig leuker dan die van vrouwen. Met als allergrappigste bijschrift 1. Nummer 2 was het hoogst eindigende vrouwelijke bijschrift.

Erg groot is volgens dit onderzoek het verschil tussen mannen- en vrouwenhumor overigens niet. Terwijl er wél duidelijk uit blijkt dat zowel mannen als vrouwen onbewust denken dat mannen grappiger zijn. In een tweede experiment kregen de proefpersonen namelijk bij elk bijschrift het geslacht van de auteur te weten. Daarop volgde een geheugentest waarin ze moesten aangeven door wie de geestigste tekst was verzonnen. Zowel mannen als vrouwen herinnerden zich daarbij geregeld ten onrechte dat het leukste bijschrift van een man was geweest.

Who’s funny, Psychonomic Bulletin & Review, nog te verschijnen