werk

Gedraagt uw baas zich als een hork? Grote kans dat daar een gevoel van onmacht achter zit. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers uit een aantal experimenten.

Bij een ervan verdeelden ze proefpersonen over een ‘macht-groep’ en een ‘neutrale groep’. De eerste groep moest een periode beschrijven waarin ze veel macht bezaten, de tweede beschreef hun bezigheden van de vorige dag. Vervolgens moest in beide groepen de ene helft schrijven over een moment waarop ze goed hadden gepresteerd, en de andere helft over een moment waarop ze zich incompetent hadden gevoeld. Tot slot moest iedereen het volume afstellen van een sirene die zogenaamd gebruikt zou worden in een ander experiment.

De uitkomst? De groep die eerst een machtig gevoel had opgeroepen maar vervolgens met de eigen incompetentie was geconfronteerd, koos voor het hoogste volume. Volgens de onderzoekers duidt dat op agressie, en zouden ‘machtige incompetenten’ proberen daarmee hun ego weer op te poetsen.

In een soortgelijk experiment moesten ‘machtige incompetente werknemers’ schrijven over datgene wat er in hun leven echt toe deed – een taak waarvan we weten dat hij je eigenwaarde versterkt. Als vervolgens hun agressie werd gepeild met een vragenlijst, dan kwamen ze niet langer als agressief uit de

bus. ‘Incompetente machtigen’ die niet zo’n schrijfopdracht hadden gehad, bleken wél agressief.

Conclusie: een oppepper van je ego gaat agressieve neigingen tegen. En volgens de onderzoekers maakt het niet uit of bullebakken hun eigen ego strelen of dat anderen dat bij hen doen. Kortom: neigt uw baas naar verbaal geweld, zeg dan wat vaker hoe geweldig hij of zij is. Het kan een uitval schelen…

Psychological Science, nog te verschijnen