Britse onderzoekers schotelden ruim negenhonderd stellen een serie van dergelijke vragen voor. De deelnemers kregen de garantie dat hun partner hun antwoorden niet te zien zou krijgen. De resultaten waren verrassend:

– Bij slechts iets meer dan de helft van de stellen controleerde geen van beide partners het sms- en internetgedrag van de ander.

– Bij bijna een op de vijf stellen gingen beide partners elkaars gangen na.

– Opvallend was dat de partners qua controlegedrag veel op elkaar leken. Als de ene partner de ander in de gaten hield, was de kans groot dat dat omgekeerd ook gold.

– Als maar een van beiden de ander checkte, was dat twee keer zo vaak de vrouw als de man; 19 procent tegenover 9 procent.

– Het meest gecontroleerd werd de e-mail van de ander. Daarna volgden het stiekem lezen van sms’jes en het bekijken van de browsergeschiedenis van de computer.

Computers in human behavior, in press