Dat concluderen Koreaanse psychologen uit onderzoek waarin 337 8- tot 11-jarigen werden ondervraagd. In hoeverre vonden zij dat hun ouders hen te veel of te weinig lof gaven, gezien hun schoolprestaties? De ouders kregen dezelfde vraag voorgeschoteld. Ook stelden de wetenschappers vast in hoeverre de kinderen depressieve klachten hadden.

‘Bellen blazen’ goed voor de taalontwikkeling

‘Bellen blazen’ goed voor de taalontwikkeling

Een kind dat kwijlerige spuugbellen blaast - het is niet bepaald een prettige aanblik. Maar het is w...

Lees verder

Uitkomst: als de kinderen of de ouders het idee hadden dat de complimenten zuinig of juist buitensporig waren, kregen kinderen vaker depressieve klachten én presteerden ze slechter op school. Reële positieve feedback en ietwat overdrijven hadden wel gunstige effecten.

Tips van de psychologen voor complimenten op maat:
Beschouw het als een waarschuwingssignaal als je je ongemakkelijk voelt bij je eigen complimenten;
Pols gewoon eens bij je kind – vindt het dat zijn prestaties worden onder- of overgewaardeerd?

Understanding when parental praise leads to optimal child outcomes, Social Psychological and Personality Science, nog te verschijnen