4 tips voor meer zelfbeheersing

1. Vergeet het idee dat je wilskracht kan opraken

Door die impliciete aanname heb je namelijk daadwerkelijk minder zelfbeheersing. Dat bewees de Amerikaanse wilskrachtspecialist Carol Dweck onlangs in een langlopend onderzoek onder studenten.

Degenen die meenden dat hun wilskracht uit een beperkt vaatje kwam, keken vaker televisie in plaats van te studeren, snackten en snoepten meer, en gaven meer geld uit. Degenen die geloofden dat hun zelfbeheersing onbeperkt was, legden meer zelfcontrole aan de dag.

2. Breng je zwakke plekken in kaart

Waar en wanneer reageer je op een manier die je later berouwt? Wat maakt dat je er snel commentaar uit flapt of naar een snack grijpt? Je kunt dit soort hotspots ‘afkoelen’ met concrete ‘als-dan- plannen’. Bijvoorbeeld: ‘Als die irritante collega komt aanlopen tel ik eerst tot 10’, ‘Als ik naar mijn werk ga neem ik alvast mijn sportkleren mee.’

Hoe vaker je die plannen uitvoert, hoe automatischer ze worden en hoe minder ze vergen van je wilskracht. Bijkomstig voordeel, zo bewezen Amerikaans-Duitse wetenschappers onlangs in een onderzoek onder werkende moeders: het dagelijks toepassen ervan verbetert je tijdsmanagement aanzienlijk.

3. Visualiseer je toekomstige beloning

De complimenten bijvoorbeeld die je zult krijgen als de jurk past die nu net te krap zit, of het schouderklopje van je baas als je die lastige klus hebt afgerond. Van nature zijn we geneigd de toekomst ‘af te waarderen’ en de verleidingen in het hier-en-nu groter te maken. Als je dat omdraait, zal het je minder moeite kosten om nu te kiezen voor dat worteltje in plaats van de muffin, of jezelf ertoe te zetten de werkklus af te ronden in plaats van uitgebreid te lunchen.

4.Beschouw het volhouden als een test

Als je het weerstaan van de verleiding koppelt aan een eigenschap, zoals compassie of wilskracht, kun je jezelf makkelijker beheersen, zo toonden twee psychologen van de Stanford-universiteit aan. Zwichten voor de verleiding wordt dan een stuk minder positief; het zou namelijk betekenen dat je tijdelijk even geen compassie of wilskracht hebt.

Bekijk ook deze 10 tips om meer te genieten van eten

Bronnen o.a.: W. Mischel, De marshmallow-test, Nieuwezijds, 2015 / E. Magen, J. Gross, Harnessing the need for immediate gratification, Emotion, 2007 / V. Job e.a., Implicit theories about willpower predict self-regulation and grades in everyday life, Journal of Personality and Social Psychology, 2015 / G. Zauberman, J. Lynch, Resource slack and propensity to discount delayed investments of time versus money, Journal of Experimental Psychology, 2005