Zo wordt uw kind emotioneel intelligent

In het oktobernummer 2014 staat het verhaal ‘Leren omgaan met je gevoelens – het begint op school’. Bij het verhaal vindt u oefeningen voor thuis. De eerste leest u vast hier.

Oefeningen in emotionele intelligentie

Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van emotionele intelligentie, blijkt uit onderzoek door de Australische psycholoog Con Stough. Komend jaar worden zijn Aristotle Emotional Intelligence Programs dan ook verder uitgebouwd naar een programma voor peuters en ouders.

Met onderstaande oefening vergroten kinderen hun emotiewoordenschat.

Emotiekaartjes maken
Nodig: kaartjes of kleine stukjes papier, pen
• Hoeveel emoties kun je bedenken? Noem er om beurten eentje en schrijf die op een kaartje. Zowel ouders als kinderen kunnen meedoen.
• In welke situatie kun je zo’n emotie voelen? Of: wie kan vertellen wanneer hij of zij deze emotie zelf heeft gevoeld?
• Inspiratie nodig om emoties te noemen? Kijk eens naar onderstaande lijst, geleend uit ‘Geweldloze communicatie’ van Marshall Rosenberg.

Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften vervuld zijn

ToegenegenHartelijkliefdevoltedervol mededogenvriendelijkzachtmoedig warm Zelfverzekerd Gesterktopen trotsvastberadenveilig zekerzelfbewust VrolijkBlijfrivoolgeamuseerdgelukkigopgetogenuitbundig Betrokken Aandachtigbetoverdgeboeidgefascineerdgeïnteresseerdgeïntrigeerdgestimuleerdnieuwsgierigverdieptwaakzaam
HoopvolBemoedigdoptimistischverwachtingsvol Dankbaarerkentelijkgeraaktontroerd GeïnspireerdOnder de indrukverbaasdverwonderd
GestimuleerdEnergiekenthousiastgeanimeerdgepassioneerdgeprikkeldlevendigverbaasdverbluftverlangendverrastversterktverwonderdvurig OpgebeurdExtatischgeestdriftiggelukzalighartstochtelijkopgewektopgewondenstralenduitbundiguitgelatenverrukt VredigGecentreerdgelijkmoediggelukkiggerust helderkalmontspannenopgeluchtop mijn gemakrustigsereenstiltevredenvervuldvoldaan VerfristGestimuleerdherstelduitgerustverjongdvernieuwdGestimuleerdEnergiekenthousiastgeanimeerdgepassioneerdgeprikkeldlevendigverbaasdverbluftverlangendverrastversterktverwonderdvurig

Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften niet vervuld zijn

BangAngstigin paniekontsteldongerustop mijn hoedeverschriktversteendverontrustwantrouwend AfwezigAfstandelijkapathischgelaten koelongeïnteresseerdonverschilligteruggetrokkenverveeldvervreemd OnrustAlert geagiteerdgealarmeerdgeschrokkennerveusongemakkelijkontdaan onthutstontmoedigdontsteldverbaasdverbouwereerdverschrikt TreurigBedroefdmelancholiekontmoedigdongelukkigterneergeslagenteleurgesteldverdrietigwanhopigtriest
VermoeidFutloosleeglusteloosslaperiguitgeblustuitgeputverslagen AfkeerHaatdragendminachtendvol afschuwvijandigwalging GeërgerdBoosgefrustreerdgeïrriteerdongeduldigontevredenontstemd VerwardAmbivalentaarzelendonthutstonzekerperplexverbijsterdverloren
KwetsbaarGevoelighulpeloosonzekerwiebelig GespannenChagrijniggeïrriteerdoverweldigdrustelooszenuwachtig KwaadFurieusrazendverontwaardigdwoedendwraakzuchtig PijnAlleenberouwvolgebrokengekweldgekwetstmiserabelontredderd
MachteloosHopelooshulpeloosmoedeloos OpgelatenOnbehaaglijkongemakkelijkbeschaamdschuldigverward VerlangendAfgunstighunkerendjaloersnostalgischsmachtend

Meer over emotionele intelligentie

Meer lezen over het leren omgaan met emoties bij kinderen?
Bestel het oktobernummer in de webshop

Dit vind je misschien ook interessant

Artikel

Wat minder empathie mag best

Empathie maakt ons vriendelijk, begripvol en behulpzaam – toch? Nee, zegt psycholoog Paul Bloom: h...

Lees verder
Branded content

6 onmisbare tips voor een gezond lang leven

Goed eten en genoeg bewegen, iedereen weet dat je daarmee gezond oud kan worden. Maar welke stappen ...

Lees verder
Artikel

Versterk de band met je kind

Wie goed wil omgaan met de angsten en onzekerheden van zijn kind, moet eerst die van zichzelf opruim...

Lees verder
Column

Allemaal stofjes

Lees verder
Advies

Oude emoties nemen me soms in beslag

Lees verder
Kort

Hondenblik

Lees verder
Artikel

De verborgen betekenis van geld

Lees verder
Test

Hoe goed herken je emoties?

Lees verder
Column

De empathie-knop

Lees verder