Met name de kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten en kanker groeit aanzienlijk. Verklaring: eenzaamheid en sociaal isolement verhogen de afgifte van cortisol, wat leidt tot meer ontstekingen en een slechter immuunsysteem. Daarnaast slapen eenzame mensen minder goed en hebben ze een ongezondere leefstijl, waardoor de kans op ziekten en overlijden ook toeneemt.

Nature, juni 2023