Dat militairen elkaar doden in de strijd valt nog wel te begrijpen, maar onschuldige mensen afslachten, ouderen, kinderen, zelfs baby’s? We kunnen ons niet voorstellen dat we zelf ooit zoiets afschuwelijks zouden doen.

En toch gebeurt het bij elk conflict, overal ter wereld, in elke cultuur, in elke tijdsperiode en ook nog eens op grote schaal. Hoe kan het dat we blijkbaar tot zulke gruwelijkheden in staat zijn? En geldt dat echt voor iedereen?

Log in om verder te lezen.