Zo verhoogt u uw aardigheidsfactor
U hebt een opschrijfboekje nodig, een pen, een gele en een groene markeerstift. Schrijf op een lege pagina: ‘Wat mensen leuk aan mij vinden.’ Schrijf daarna de antwoorden op de volgende vragen op:

  1. Wat was de laatste keer dat u een compliment kreeg? Het mag van alles zijn en over alles gaan (werk, thuis, een opmerking op straat). Noteer de dag, het tijdstip, de woorden en waar u het compliment aan te danken had. Schrijf ook op of u ditzelfde compliment eerder kreeg en hoe vaak (zelden, regelmatig of vaak).
  2. Kijk terug op het afgelopen jaar, en denk aan het compliment waar u het gelukkigst mee was. Dit compliment komt overeen met uw positieve gevoel over uzelf. Als u zelf erg hecht aan humor, is het misschien die opmerking van uw baas over uw geestigheid. Schrijf weer op waar u dit compliment aan te danken had.
  3. Denk aan uw grootste fan, dat wil zeggen: iemand die met grote waardering over u spreekt tegenover anderen (geen familielid; kies iemand die zich niet verplicht voelt om aardige dingen te zeggen). Schrijf zijn of haar naam op. Waardoor heeft u die persoon voor u gewonnen? Door iets wat u deed, of door bepaalde gebeurtenissen? Als deze persoon gevraagd zou worden naar uw twee aardigste karaktertrekken, wat zou hij/zij dan zeggen?
  4. Wat antwoordt u als een werkgever tijdens een sollicitatiegesprek vraagt naar uw beste kwaliteit?
  5. Kies een familielid (niet uw partner) dat positief over u denkt. Welke van uw eigen­schappen waardeert hij of zij het meest, denkt u? Wat zou hij daarover zeggen tegen anderen?
  6. Wat vindt uw partner of beste vriend(in) uw twee beste eigenschappen? Waarmee complimenteert hij of zij u het vaakst? (Het kan zijn dat het antwoord overeenkomt met de antwoorden bij vorige vragen.)
  7. Denk aan iemand die u bewondert; een beroemdheid, een historische figuur of iemand uit uw naaste omgeving. Iemand die u bewondert heeft namelijk eigenschappen die u zelf ook graag zou willen hebben. Schrijf zijn of haar naam op, en twee aantrekkelijke eigenschappen van die persoon.
  8. Kies iemand die dagelijks invloed heeft op uw leven (een vriend, familielid, baas, collega, buur, kennis – maar geen rolmodel). Dit is iemand wiens gedrag, woordgebruik of manier van denken u waarschijnlijk regelmatig overneemt, bewust of onbewust. Schrijf de naam van die persoon op en de twee eigenschappen die u het aantrekkelijkst vindt van die persoon.

Lees uw antwoorden nog eens over en omcirkel de karaktertrekken die een hoge aardigheidsfactor in uzelf en anderen weergeven. Als u bij vraag 1 heeft aangegeven dat u goed kunt luisteren, omcirkel dan ‘goed luisteren’.

Markeer vervolgens de antwoorden van vraag 2 en 7 met gele markeerstift. De antwoorden op deze vragen zijn eigenschappen die u in uzelf en in anderen bewondert.

Bekijk nu alle antwoorden en zoek karaktertrekken van uzelf of anderen waarvan u zich nog niet eerder bewust was. Markeer deze met groene stift.

Open een nieuwe lege pagina in het schrift en selecteer de vijf meest terugkomende karaktertrekken uit de gegeven antwoorden (eigenschappen die anderen in u waarderen en die u in anderen waardeert). Deze vijf zijn uw ‘aardigheidsfactor-tophits’.

Herlees de gemarkeerde antwoorden de komende tijd regelmatig en probeer ze in uw dagelijks leven toe te passen.

Bron: The Likeability Factor, Tim Sanders