1. Labels bepalen wie iemand is

Gehandicapten werden mensen met een beperking, een allochtoon is nu een persoon met een migratieachtergrond en wie vroeger een autist was, is nu iemand met autisme.

Deze zogeheten ‘persoon eerst’-taal raakte vanaf de jaren ’90 in zwang. Het idee daarachter is dat je een beperking, achtergrond, seksuele voorkeur of stoornis hébt en niet bént. Door dat expliciet op die manier te verwoorden, laat je iemand meer in z’n waarde.

Log in om verder te lezen.