In een spelexperiment sloeg bij vrouwelijke proefpersonen het beloningssysteem sterk aan wanneer ze besloten hun speelgeld te delen. In het mannenbrein ging juist de keuze om het geld zelf te houden gepaard met veel beloningsactiviteit. En toen de wetenschappers de werking van het beloningssysteem blokkeerden, hielden de vrouwen vervolgens meer voor zichzelf, terwijl mannelijke deelnemers vaker gingen delen.

De onderzoekers zien hierin de weerslag van opvoeding. Meisjes worden vaker geprezen als ze zich sociaal opstellen. Het brein leert zo om sociaal gedrag te koppelen aan beloning.

The dopaminergic reward system underpins gender differences in social preferences, Nature Human Behavior, 2017, vol. 1 (819–827)