Vriendschappen kennen veel ongeschreven regels. Hoe vaak je elkaar ziet, is vooral aan het begin van een vriendschap een teken van hechtheid. Is de band eenmaal beklonken, dan kun je ook met minder contact toe.

Hoe sterk zijn je relaties?
TEST
Doe de test »

Hoe sterk zijn je relaties?

Sommige goede vrienden kennen elkaar al tientallen jaren, en kunnen elkaar gemakkelijk een jaar niet zien zonder de band daarmee in gevaar te brengen.

Ook de duur van het contact blijkt iets te zeggen over de diepte van de relatie. We hebben maar een beperkte hoeveelheid tijd tot onze beschikking: of we een hele dag samen doorbrengen of alleen een uurtje koffiedrinken, verschilt per vriendschap en zegt iets over onze bereidheid om erin te investeren.

Diepe vriendschap

Wanneer een vriendschap eenmaal gevestigd is, is intimiteit datgene wat ons bij elkaar houdt. Wederzijds begrip, authenticiteit, vertrouwen, loyaliteit, zorgzaamheid, hulp in tijden van nood – het zijn allemaal belangrijke ingrediënten voor een langdurige, diepe vriendschap.

Echt goede vrienden begrijpen intuïtief van elkaar wat ze nodig hebben, weten wat ze moeten zeggen als een van de twee verdriet heeft, onzeker is of een enorme fout begaat.

Zo weet ik dat ik mijn goede vriendin Anke het beste kan bellen als ik ergens mee zit: met luisteren, meedenken en een grapje op het juiste moment, weet ze altijd precies de juiste mix te vinden die ik in zo’n situatie nodig heb.

De (ongeschreven) regels van vriendschap

Goede vrienden houden zich bovendien aan de ongeschreven regels van vriendschap. Want een hechte band is niet alleen maar gezellig, diepe vriendschap schept ook verwachtingen.

De Amerikaanse psychologen Michael Argyle en Monica Henderson verzamelden een groot aantal gedragingen die bedreigend zijn voor vriendschappen.

De grootste zonde die je in een vriendschap kunt begaan, blijkt jaloezie jegens andere relaties te zijn, of kritiek op andere relaties. Dat je je vrienden zelf kunt kiezen en je er zo veel kunt hebben als je wilt, is dus niet alleen een kenmerk van vriendschap: het is ook iets wat we heel belangrijk vinden, en willen verdedigen.

Vriendschapsmissers

Dit is de top 10 van vriendschapsmissers volgens de Amerikaanse psychologen Michael Argyle en Monica Henderson:

  1. Jaloers zijn of kritiek geven op andere relaties.
  2. Met derden bespreken wat de ander in vertrouwen heeft verteld.
  3. Geen hulp aanbieden in tijden van nood.
  4. De ander niet vertrouwen, of niets toevertrouwen.
  5. Publiekelijk kritiek geven.
  6. Geen waardering laten blijken.
  7. Het niet voor elkaar opnemen in afwezigheid van de ander.
  8. Je niet tolerant opstellen tegenover andere vrienden.
  9. Geen emotionele steun geven.
  10. Op de ander vitten.