Onze score op sociale eigenschappen, zoals extraversie, openheid en consciëntieusheid, hobbelt langzaam achteruit.

Volgens de Amerikaanse onderzoekers is het vooral voor jongeren en mensen van middelbare leeftijd nuttig om sociale eigenschappen te bezitten; bij het ouder worden nemen de sociale eisen en verplichtingen meestal af.

Neuroticisme (oftewel emotionele instabiliteit) vertoont een U-vormig patroon: het neemt gedurende het grootste deel van de volwassenheid af, om vervolgens weer toe te nemen op oudere leeftijd – we worden angstiger voor terminale ziekten en overlijden.

Er waren geen verschillen tussen mannen en vrouwen, behalve voor de neurotische trekjes: vrouwen vertonen een iets sterkere afname op middelbare leeftijd dan mannen.

Ondanks deze duidelijke trends benadrukken de onderzoekers dat persoonlijkheidsveranderingen niet bij iedereen op dezelfde manier verlopen; sommige mensen veranderen in een ander tempo of zelfs in een andere richting.

Trajectories of Big Five personality traits. A coordinated analysis of 16 longitudinal samples, European Journal of Personality Research, mei 2020