Grote kans dat u een hoge ‘kwetsbaarheidsfactor’ heeft. Mensen verschillen in de mate waarin ze snel gekwetst zijn. De psychologen Leary en Springer concluderen dat een hoge kwetsbaarheidsfactor verband houdt met veel behoefte aan goedkeuring, acceptatie en waardering. Snel gekwetste mensen zijn gauw bang dat anderen hen negatief beoordelen en hebben minder zelfvertrouwen. (HP)

R. Kowalski (ed.), Behaving Badly, Washington: American Psychological Association (APA), 2001