Zij vroegen een grote groep vegetariërs en vleeseters naar hun opvattingen. Vleeseters zeiden niet alleen vlees te eten omdat ze het lekker vinden, maar ook omdat ze ervan overtuigd zijn dat de mens in de natuur boven het dier staat, en het dus gerechtvaardigd is om dieren te doden en te eten. Vegetariërs blijken het daarmee niet eens te zijn: ze denken niet in termen van ‘mens boven dier’, maar van gelijkheid. Ook verschillen vegetariërs qua persoonlijkheid: ze zijn minder conservatief en staan meer open voor nieuwe ervaringen.

Marion (49) heeft dis: ‘Ik heb verschillende persoonlijkheden in me’

Marion (49) heeft dis: ‘Ik heb verschillende persoonlijkheden in me’

Marion (49) heeft dis: meervoudige persoonlijkheidsstoornis, overgehouden aan een leven vol misbruik...

Lees verder
Examining the “Veggie” personality: Results from a representative German sample, Appetite, nog te verschijnen