Volgens de Vlaamse onderzoekers Dries Berings en Tina Tack van de Brusselse hogeschool Ehsal heeft dit te maken met het gebrek aan zelfvertrouwen bij de dames. Uit hun onderzoek blijkt dat slechts 35 procent van de vrouwelijke studenten denkt goed leiding te kunnen geven in een bedrijf, terwijl 49 procent van de mannen in zichzelf gelooft als bedrijfsleider.

http://aps.vlaanderen.be