Maar liefst 80 procent van de 278 deelnemers dacht bovengemiddeld te scoren op intelligentie. Uit intelligentietesten bleek dat deze inschattingen veelal onjuist waren. Vooral mannen maakten (te) hoge inschattingen. Dat klopt met eerder onderzoek, waaruit blijkt dat mannen vaker geneigd zijn hun capaciteiten te overschatten. Waarschijnlijk heeft dat deels een culturele oorzaak, zo worden mannen in veel samenlevingen (meer dan vrouwen) gestimuleerd om zelfvertrouwen en assertiviteit te vertonen.

Personality and Individual Differences, oktober 2023