• Extraversie: vlot in de omgang, graag in gezelschap, assertief
  • Consciëntieusheid: plichtsgetrouw, nauwgezet, betrouwbaar
  • Narcisme: jezelf beter en belangrijker voelen dan anderen, aandacht en bewondering zoeken, weinig rekening met anderen houden
  • Psychopathie: egoïstisch, koelbloedig, impulsief, gewetenloos
  • Een lage score op neuroticisme: niet zo snel van slag/onzeker/ontmoedigd zijn

Eigenschappen als psychopathie en narcisme drijven mensen naar bepaalde banen, waarbij risico’s nemen, dominantie en prestige een grotere rol spelen, verklaren de onderzoekers. En die functies verdienen meestal heel goed.

The role of personality in individual differences in yearly earnings, Personality and Individual Differences, 2018, vol. 121