Relaties & Persoonlijkheid

Als het om seks gaat, zijn meisjes veel egoïstischer dan jongens. Dat concludeert althans het Duitse Jugendinstitut uit onderzoek naar de seksuele beleving van jongeren tussen de 18 en 22 jaar. Meisjes blijken zich veel meer te richten op hun eigen lichamelijke ervaringen dan op die van hun partner. Jongens daarentegen, houden zich niet bezig met hun eigen lichamelijke gevoelens, maar vragen zich des te meer af of ze het hun vriendin seksueel wel genoeg naar de zin maken. De jongens maken zich met name zorgen over de eerste keer, die meestal niet vlekkeloos verloopt. Hun getob wordt versterkt doordat zij – in tegenstelling tot meisjes – hun zorgen vaak niet met een vertrouweling bespreken, denken de onderzoekers.