Dat lijkt misschien niet veel, maar tien jaar geleden was dat 16%, dus er zit een stijgende lijn in. Wel is het nog een taboe, want een kwart koos ervoor om de onderzoeksvraag niet te beantwoorden.

CBS, maart 2023