Oostenrijkse onderzoekers stelden vast dat proefpersonen die dat deden, het geleerde veel beter onthielden dan proefpersonen die na het stampwerk een schietspel op de computer speelden. Een derde groep, die na het leren wel naar buiten ging, maar niet voor stevige lichaamsbeweging, scoorde daartussenin.

De onderzoekers vermoeden dat de gevoelens van bedreiging die een schietspel oproept, het geheugen remmen. Het hormoon cortisol dat je bij hardlopen produceert, zou het vermogen om te onthouden juist verbeteren.

Playing counter-strike versus running, Cognitive Systems Research, december 2016