Kinderen leren beter als ze bewegen tijdens de lessen. Dat concluderen Nederlandse wetenschappers uit onderzoek naar de lesmethode ‘Fit en vaardig op school’. Daarin kregen leerlingen uit groep 4 en 5 driemaal per week een halfuur taal- en rekenles waarbij ze flink bewogen. Zo moesten ze sommen beantwoorden door te springen, of jogden ze tussen de opdrachten door.

Na twee jaar liepen de kinderen liefst vijf maanden voor op zittende leerlingen. Ook konden ze zich in de lessen erna beter concentreren. Bovendien bleef de BMI (een maatstaf voor lichaamsgewicht) van de ‘beweeggroep’ in de onderzoeksperiode gelijk, terwijl die bij de ‘zitgroep’ groeide. En dan vonden de kinderen zelf het gespring en geren ook nog eens leuk.

Onderzoek UMC Groningen en Rijksuniversiteit Groningen, oktober 2015