Dat vliegtuigen lawaai veroorzaken en dat mensen zich daaraan ergeren, is bekend. Minder bekend is dat vliegtuiglawaai kan leiden tot leer- en leesproblemen bij kinderen. Duitse wetenschappers onderzochten 326 kinderen uit München. De helft van hen woonde vlakbij een vliegveld dat ging sluiten, en de andere helft woonde in de buurt van een vliegveld dat nog geopend moest worden. Het blijkt dat kinderen in een lawaaiige omgeving minder goed kunnen lezen en een minder goed langetermijngeheugen hebben dan leeftijdgenootjes in een rustige omgeving. De kinderen die bij het oude vliegveld woonden, gingen beter presteren na de sluiting ervan, terwijl de kinderen in de buurt van het nieuwe vliegveld juist achteruitgingen na de opening. (FvdH)

Psychological Science, vol.13 (5), 2002