De emotioneel coachende opvoedstijl

 • Beschouwt de negatieve emoties van het kind als een gelegenheid om vertrouwelijk met elkaar te zijn.
 • Kan ertegen om tijd te besteden aan een verdrietig, boos of bang kind en wordt door de emoties niet ongeduldig.
 • Is zich bewust van zijn of haar eigen gevoelens en kent daar een bepaalde waar aan toe.
 • Beschouwt de wereld van negatieve emoties als een terrein waarop ouders belangrijk zijn.
 • Is gevoelig voor de emotionele toestand van het kind, zelfs als het subtiel ligt.
 • Raakt niet in de war of bezorgd door de emotie die het kind uitdrukt en weet wat er gedaan moet worden.
 • Heeft respect voor de emoties van het kind.
 • Maakt geen grapjes over de negatieve gevoelens van het kind en bagatelliseert ze niet.
 • Zegt niet hoe het kind zich moet voelen.
 • Heeft niet het idee dat hij of zij elk probleem voor het kind moet oplossen.
 • Gebruikt emotionele momenten om naar het kind te luisteren, mee te voelen door troostende woorden en warmte, het kind te helpen de emotie die het voelt te benoemen, grenzen te stellen en een acceptabele expressie van emoties aan te leren en het kind vaardigheden te leren om problemen op te lossen.

Effecten van de emotioneel coachend opvoeden op kinderen:

Coachend opvoeden leert kinderen om te vertrouwen op hun gevoelens, om hun eigen emoties te reguleren en om problemen op te lossen. Ze hebben veel zelfrespect, kunnen goed leren en kunnen goed met anderen overweg.

Bron: Hart voor je kind, De vijf stappen naar de emotionele intelligentie van je kind, Dr. John Gottman & Joan Declaire, Kosmos Z&K