Time-management

Het is belangrijk dat je alles wat met je studie heeft te maken grotendeels zelf weet te organiseren en je ervan bewust bent wat beslist prioriteit heeft. Om meer inzicht te krijgen in je prioriteiten en doelstellingen, kun je je activiteiten ordenen in ‘belangrijk’, ‘niet-belangrijk’ en ‘urgent’, niet-urgent’.

Om tijd te winnen, zul je minder aandacht moeten besteden aan niet-belangrijke en niet-urgente activiteiten. Maar het betekent ook nee leren zeggen tegen ogenschijnlijk urgente, maar in wezen onbelangrijke activiteiten.

Dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan, zul je merken als je een weekplanning maakt. Daarin kun je aangeven wat je elke dag beslist wilt doen op studiegebied. Als je bijhoudt wat je daadwerkelijk wel en niet hebt gedaan, verkrijg je inzicht in hoe reeël je voornemens zijn geweest. In het algemeen geeft zo’n weekplanning meer inzicht in bijvoorbeeld:

• wat er met je tijd gebeurt en waar die aan ‘verloren’ gaat;

• hoeveel uren je daadwerkelijk hebt gestudeerd;

• of je op tijd begint met bijvoorbeeld de voorbereiding op een tentamen;

• uren of tijdstippen waarop je het meest efficiënt en geconcentreerd studeert.

Zo manage je niet alleen je tijd, maar vooral jezelf!

Multiple choice-tentamens

De meeste tentamens bestaan tegenwoordig uit multiple

Log in om verder te lezen.