Deze kwieke bejaarden werden uitgebreid ondervraagd over belangrijke welzijnspijlers, zoals autonomie, persoonlijke ontwikkeling, levensdoel, zelfacceptatie en positieve relaties. Datzelfde gebeurde bij leeftijdgenoten die gemiddeld presteerden bij geheugentests.

Het enige gebied waarop de SuperAgers de anderen overtroffen waren goede vriendschappen, zo bleek. Het advies van de wetenschappers luidt dan ook: investeer in een goed sociaal netwerk, want dat is een mogelijke buffer tegen breinveroudering.

Psychological well-being in elderly adults with extraordinary episodic memory, PLOS ONE, vol. 12, nr. 10