De onderzoekers trainden een paar hommels om, via het indrukken van eerst een blauwe hendel en vervolgens een rode, een bak suikerwater te openen. Iets wat hommels zonder training zelfs na een paar weken nog niet konden.

Vervolgens kregen de getrainde hommels gezelschap van ongetrainde soortgenoten. Door de getrainde hommels te observeren lukte het een derde het om na één tot drie pogingen bij het suikerwater te komen.

Nature, maart 2024