Er zijn hele televisiekanalen die laten zie hoe – vooral – mannen de vreemdste capriolen uithalen en daarbij vaak slecht terechtkomen, bijvoorbeeld met hun hoofd op straat of hun kruis op een stuur. Dat zulke onbesuisde daden zo vaak op film staan, zegt veel over de motivatie erachter. Zo is er een onderzoek onder pubers, waaruit blijkt dat die in hun eentje heel goed kunnen autorijden maar alle regels loslaten zodra er leeftijdgenoten bij hen in de auto kruipen.

In de diergedragskunde noemen we dit een publiekseffect (audience effect), omdat bepaalde gedragingen meer of minder voorkomen onder invloed van een publiek. Het fenomeen werd bekend doordat hanen luider bleken te kakelen als ze graan vonden in de aanwezigheid van hennen dan wanneer ze het in hun eentje tegenkwamen.

Soms hoor je van artiesten, zoals acteurs of musici, dat ze verslaafd zijn aan het publiek. Het geeft hun een kick om op de planken te staan. Het publiek fungeert als spiegel, die hun vertelt hoe goed – of

Log in om verder te lezen.