Wie zijn oudste kind het slimste vindt, doet het andere, of de anderen, waarschijnlijk te kort. Sterker nog: het risico bestaat dat jongere kinderen ook daadwerkelijk gaan onderdoen voor hun oudere broer of zus.

Dat suggereren twee Amerikaanse wetenschappers die drie jaar lang 388 ouders van twee kinderen ondervroegen over de intelligentie en de schoolprestaties van hun tieners. Daaruit bleek dat eerstgeborenen van pa en ma meer intelligentie kregen toegedicht, terwijl ze feitelijk niet beter presteerden dan hun jongere broer of zus.

Nog belangrijker was de ontdekking dat de kinderen de verwachtingen van hun ouders waarmaakten: oudste kinderen haalden na een paar jaar gemiddeld betere cijfers dan het kind na hen.

What makes siblings different? Journal of Family Psychology, juni 2015