Hoed je voor aardige, consciëntieuze lieden. Juist zij kunnen het wreedst worden – omdat ze zo graag gehoorzaam zijn. Dat stellen Franse wetenschappers na onderzoek onder 66 mensen in de vorm van een tv-quiz. De deelnemers moesten elk fout antwoord van hun zogenaamde medekandidaat afstraffen met, naar zij dachten, een elektrische shock. Die werd schijnbaar steeds heftiger; na de vierde shock hoorden ze pijnkreten.

Acht maanden later werden de deelnemers ondervraagd over hun persoonlijkheid en politieke oriëntatie. De ergste shocks waren toegediend door degenen die hoog scoorden op Vriendelijkheid en Gewetensvolheid, zo bleek. Wat betreft politieke oriëntatie gold: hoe linkser de deelnemer, hoe mínder gehoorzaam en wreed.

Personality predicts obedience in a Milgram paradigm, Journal of Personality, juni 2015