• 35% prater, want: ‘Ik kan me niet inhouden’
  • 65% luisteraar, want: ‘Dan kan ik iemand beter begrijpen en misschien iets bijdragen’

De meeste mensen denken dat ze in een conversatie meer zouden moeten luisteren dan praten om aardig gevonden te worden, ontdekten Amerikaanse sociaal psychologen.

Hetzelfde onderzoek toont aan dat die overtuiging niet klopt. Dat onderzoek ging zo: verschillende duo’s werd opgedragen om in een gesprek meer dan de helft, de helft of minder dan de helft van de tijd aan het woord te zijn.

Uit de resultaten kwam naar voren dat mensen die meer dan de helft van de tijd praten, aardiger gevonden worden dan mensen die minder aan het woord zijn.

Mogelijk hebben we het gevoel meer gemeen te hebben met gesprekspartners die veel praten, denken de onderzoekers. Overigens raden ze niet aan om elk gesprek te domineren.

Speak up! Mistaken beliefs about how much to talk in conversations, Personality and Social Psychology Bulletin, juli 2022