Een mogelijke verklaring luidt dat mannen een depressie anders ervaren en uiten dan de gezondheidszorg verwacht, en daardoor niet de juiste diagnose en behandeling krijgen. Zo zouden symptomen als huilerigheid en gevoelens van hulpeloosheid vooral kenmerkend zijn voor depressies bij vrouwen. Een man zou meer naar buiten gerichte symptomen vertonen, zoals woedeaanvallen, drank- en drugsmisbruik, vluchten in het werk.
Recent Texaans onderzoek ondersteunt die hypothese. De onderzoekers legden klassieke depressie-veroorzakende scenario’s – denk aan werkloosheid, de dood van een geliefde, een ernstige ziekte – voor aan een paar honderd mannen, met het verzoek zich voor te stellen hoe zij zich zouden voelen. Veel antwoorden pasten inderdaad niet bij de gangbare diagnosecriteria.

Typisch mannelijke depressiesymptomen volgens dit onderzoek:

  • Het idee dat je je problemen helemaal zelf moet oplossen
  • Het gevoel constant onder druk te staan
  • Een gevoel van eenzaamheid
Men’s depression: Endorsed experiences and expressions, Psychology of Men & Masculinity, 2016