De onderzoekers lieten proefpersonen een vragenlijst invullen over hoeveel macht ze in hun dagelijks leven ervoeren. Daarna mochten ze schrijven over een gebeurtenis uit de afgelopen vijf jaar die hun had geïnspireerd, of verhalen uitwisselen met een seksegenoot.

Degenen met veel macht bleken vaker de hoofdrol te spelen in hun verhaal. Daarnaast werden ze enorm enthousiast en geïnspireerd door het ophalen van hun eigen herinnering – maar nauwelijks door die van de ander. Minder machtige proefpersonen waren even geïnspireerd door hun eigen verhaal en dat van de ander.

Machtige mensen praten dus vooral over zichzelf omdat ze daar een goed gevoel van krijgen. Jammer voor de minder machtigen. Maar dit onderzoek geeft wel een makkelijke en effectieve manier om een hoger geplaatst persoon in een goed humeur te brengen. Laat uw baas heerlijk over zichzelf praten en rijp is uw kans om die loonsverhoging erdoor te krijgen.

Power gets you high, Social Psychological and Personality Science, mei 2015