De onderzoekers bekeken de medische gegevens van ruim een miljoen geestelijk gezonde 18-jarige jongens die tussen 1969 en 2010 werden gekeurd voor militaire dienst, plus alles wat er in 2013 op gezondheidsgebied bekend was over dezelfde mannen.

7 adviezen voor meer tijd voor elkaar

7 adviezen voor meer tijd voor elkaar

‘Score van deze week: één keer zijn we ’s avonds tegelijkertijd thuis,’ constateert redacteu...

Lees verder

Uit deze enorme databerg bleek dat mannen die op hun 18de een verhoogde bloeddruk en rusthartslag hadden, in hun latere leven veel vaker een obsessief-compulsieve stoornis ontwikkelden dan 18-jarigen met een normale bloeddruk en rusthartslag. Ook hadden ze een hoger risico op schizofrenie en een angststoornis.

Deze uitkomsten duiden er volgens de onderzoekers op dat mensen die later zulke aandoeningen ontwikkelen, al jong een minder goed functionerend autonoom zenuwstelsel hebben. De ‘rem’ op het hele systeem werkt als het ware minder goed, waardoor het lichaam zichzelf niet goed tot rust kan brengen. En dat zou zowel psychische klachten als hartproblemen tot gevolg kunnen hebben.

Association of resting heart rate and blood pressure in late adolescence with subsequent mental disorders, JAMA Psychiatry, 2017