Ze onderzochten mensen van het traditionele Mayangna-volk in Nicaragua, die nog nooit een tv-programma of internet gezien hadden en van wie het volgens de onderzoekers dus zeer onwaarschijnlijk is dat hun beleving beïnvloed is door culturele vermenging.

De 119 proefpersonen kregen een virtueel gezicht te zien dat ze neutraal aankeek met het hoofd rechtop of wat naar voren gebogen. De Mayangna zagen het gebogen hoofd veel vaker als dominant.

De onderzoekers denken dat de lichte hoofdbuiging tijdens het aankijken de illusie oproept van gefronste wenkbrauwen en daarvan was al eerder vastgesteld dat we dat associëren met dominantie.

Is a downwards head tilt a cross-cultural signal of dominance? Evidence for a universal visual illusion, Scientific Reports, januari 2022