Van etiket naar hulp op maat

Bij psychische problemen stond het stellen van de juiste diagnose lange tijd centraal. De diagnoses werden bovendien steeds preciezer: de DSM, het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen, telt er inmiddels ruim driehonderd.

Dat het belangrijk is om te weten wat je kwetsbaarheden zijn, staat buiten kijf. Het helpt immers jezelf beter te begrijpen en eventueel te zoeken naar hulp. Maar inmiddels vinden steeds meer experts dat we zijn doorgeslagen met het uitdelen van labels.

Log in om verder te lezen.