De 122 deelnemers aan het onderzoek sliepen met een slaapmasker en een EEG-hoofdband (die de hersenactiviteit registreerde) en voerden de dag erop verschillende cognitieve testjes uit. De deelnemers die een slaapmasker hadden gedragen, scoorden beter op geheugen en alertheid. Opvallend genoeg rapporteerden ze zelf niet beter te hebben geslapen, maar uit hun hersenactiviteit bleek dat ze toch echt langer in een diepe slaap waren geweest – de slaapfase die onder andere bijdraagt aan het geheugen. Licht, afkomstig van bijvoorbeeld straatlantaarns of de zon, kan deze diepe slaap verstoren.

Sleep, december 2022