Een cameraatje volgde daarbij hun oogbewegingen. Proefpersonen die ooit depressief waren geweest, bleken veel meer aandacht te besteden aan boze en verdrietige gezichten dan deelnemers die nooit een stemmingsstoornis hadden gehad. Anders gezegd: de eerste groep leek sterker gespitst op negatieve emoties.

Training Depressie beter begrijpen
Training

Training Depressie beter begrijpen

  • Leer depressie beter begrijpen aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten
  • Ontdek welke eerste stappen je kunt zetten om beter met je depressie om te gaan
  • Inspirerende sessies met video en achtergrondartikelen
Bekijk de training
Nu maar
45,-

En dat is jammer, want vervolgonderzoek legde een duidelijk verband tussen die selectieve aandacht en een nieuwe depressie. Waarbij vooral een focus op boze gezichten het risico vergrootte dat er binnen twee jaar een terugval kwam. De onderzoekers denken dat dat komt doordat een boos gezicht door depressiegevoelige mensen wordt ervaren als teken van afwijzing.

hz_gezicht2_

Selective attention toward angry faces and risk for major depressive disorder in women, Clinical Psychological Science, juni 2015