Waarover gingen de meeste ruzies?
‘Ruwweg over drie onderwerpen: autonomie, bijvoorbeeld zelf willen beslissen om tv te kijken of huiswerk te doen; afhankelijkheid, waarbij ze hulp willen van hun moeder; en oneerlijkheid, bijvoorbeeld waarom zij moeten afwassen en hun broer niet.’

Het tienerbrein: haal het beste in je kind naar boven

Het tienerbrein: haal het beste in je kind naar boven

In de puberteit worden de verschillen tussen jongens en meiden groter. Als ouder of leerkracht heb j...

Lees verder

Wat is een gezonde ruzie?
‘Boosheid wordt vaak als negatief gezien, maar in mijn studie bleek het juist gepaard te gaan met een verhoogd gevoel van controle bij de meiden, en het gevoel dat ze hun standpunt konden inbrengen. De band herstelt bovendien sneller na boosheid dan na “oppotgevoelens”, zoals verdriet of frustratie.’

Wanneer moeten ouders zich zorgen maken?
‘Als ruzies elke keer op dezelfde manier vastlopen, en de dochter elke keer met hetzelfde gevoel achterblijft, ongeacht waar de ruzie over gaat. Zo’n rigide ruziepatroon is slecht voor de autonomieontwikkeling en de band tussen moeder en dochter.’

Waar moet je als ouder op letten?
‘Dat je je kind ruimte geeft om zich te uiten tijdens een ruzie. En probeer het positief te laten eindigen, bijvoorbeeld door begrijpelijk te maken waarom iets niet mag.’

Promotieonderzoek Rijksuniversiteit Groningen, 13 november 2008