Armoede is terug van weggeweest. Sinds 2011 kent Nederland een snelle toename van het aantal mensen dat te weinig geld heeft voor hun eerste levensbehoeften. Maar liefst 1,2 miljoen landgenoten hebben ­momenteel een inkomen dat niet toereikend is om voedsel, kleding, huis­vesting en sociale participatie van te betalen. Dat becijferen overheids­adviseurs cbs en scp in hun Armoedesignalement 2013.

Een zorgwekkend gegeven, want ­armoede heeft verstrekkende gevolgen. Met als geniepigste effect nog wel dat het mensen van hun vermogen berooft zichzelf aan hun nare omstandigheden te ontworstelen; het neemt namelijk bezit van hun denken. Dat stellen Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir in hun onlangs verschenen boek Schaarste. 

Log in om verder te lezen.