Zo bleken proefpersonen die ooit zelf gepest waren, minder begrip te hebben voor een fictieve gepeste figuur die een agressieve uitbarsting had dan proefpersonen die zelf geen ervaring hadden met pesten. En wie ooit een periode geen werk had gehad, oordeelde harder over een werkloze die uit wanhoop maar drugs ging verkopen dan mensen die nooit werkloos waren geweest of nu werkloos waren.

Dit onbegrip blijkt specifiek te gelden voor worstelingen en falen, want proefpersonen die bijvoorbeeld ooit gepest waren, keken juist extra positief naar een fictieve figuur die het pesten wél goed verdroeg.

Wie moeilijkheden al heeft doorstaan, ziet ze namelijk als minder zwaar, verklaren de onderzoekers. Zo iemand denkt als het ware: ‘Ik heb het ook meegemaakt en kwam er goed doorheen, dus gewoon doorbijten en niet zeuren.’

Having ‘been there’ doesn’t mean I care, Journal of Personality and Social Psychology, april 2015