Hoe meer autonomie op je werk, hoe beter. Dat was afgelopen decennia de boodschap. Zelf je werk mogen indelen had immers een stressverlagend effect. Australische onderzoekers plaatsen nu vraagtekens bij dat laatste.

Coachfinder

Vind een betrouwbare coach via Coachfinder

Coaching is een behulpzame stap bij zelfontwikkeling. Maar de juiste coach vinden blijkt nog niet zo eenvoudig. Coachfinder helpt jou in de zoektocht naar je ideale coach.

Coach zoeken

U ontdekte dat de vrijheid om zelf te bepalen wanneer je pauzeert, juist stressverhogend kan werken.
Onderzoeker Bradley Wright: ‘Inderdaad. Proefpersonen die tijdens een lastig computertaakje gewoon kregen voorgeschreven wanneer ze moesten pauzeren, vertoonden minder fysieke tekenen van stress dan mensen die zelf mochten beslissen wanneer ze even stopten.’

Maar stress kan toch ook prestatieverhogend werken?
‘In dit geval bleek het samen te gaan met een slechtere prestatie: proefpersonen die zelf over hun pauze mochten beslissen, maakten meer fouten. Terwijl ze hun taak niet als zwaarder ervoeren. Daar wringt dus iets.’

Moet het idee dat zeggenschap tegen stress beschermt nu uit de handboeken?
‘Zo ver willen we niet gaan. Als mensen goed ingewerkt zijn en de tijd krijgen om na te denken over hoe ze hun tijd precies indelen, pakt de vrijheid om zelf je pauzes te bepalen waarschijnlijk wél goed uit. Maar dit onderzoek suggereert dat het bij een nieuwe taak beter is als er meer vastligt. De verantwoordelijkheid die bij autonomie hoort, kan in zo’n geval kennelijk te veel aandacht vergen.’

An experimental study of the job demand-control model with measures of heart rate variability and salivary alpha-amylase, Psychoneuroendocrinology, januari 2015